Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2015/1100
Názov:
Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Marcelová

IČO
00306550
Sídlo
Nám. Slobody 1199, 94632 Marcelová
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Neded

IČO
00306100
Sídlo
Neded 844, 92585 Neded
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 28.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Obid

IČO
36105058
Sídlo
Kráľa Štefana 57, 94304 Obid
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pozba

IČO
00309206
Sídlo
Pozba 114, 94151 Pozba
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Topoľčianky

IČO
00308536
Sídlo
Hlavná 114, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Výčapy - Opatovce

IČO
00308650
Sídlo
Výčapy - Opatovce 467, 95144 Výčapy-Opatovce
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Čab

IČO
36105724
Sídlo
Čab 1, 95124 Čab
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Žihárec

IČO
00306347
Sídlo
Žihárec 599, 92583 Žihárec
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť