Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2024/1063
Názov:
Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na nedostatky pri využívaní finančných prostriedkov EŠIF v hlavnom mesta BA.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť