Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2017/1030
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri vydávaní povolenia schváleného hospodárskeho subjektu, pozastavení účinnosti povolenia schváleného hospodárskeho subjektu a zrušení povolenia schváleného hospodárskeho subjektu
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť postup colných orgánov v oblasti rozhodovania pri vydávaní, poza
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2014 - 2016 v prípade vecných súvislostí aj roky predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
10.12.2017 - 29.04.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

závažné nedostatky v činnosti útvaru finačnej správy, ktorý zabezpečoval proces schvaľovania statusu SHS.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť