Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2016/1050
Názov:
Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je kontrola postupov a efektívnosť výberu daňových licencií právnických osôb finančnou správo
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014-2015
Termín kontroly
24.05.2016 - 13.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepostupoval podľa ustanovenia § 15 ods. 2 daňového poriadku, keď nevykonal úkon vyzvať daňový subjekt na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2014 a 2015 v náhradnej lehote stanovenej správcom dane vo výzve za účelom zabezpečenia priznania daňovej povinnosti daňovým subjektom a vybratia sumy ním priznanej dane, alebo jej minimálnej výšky ustanovenej zákonom, do príjmov štátneho rozpočtu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane nepostupoval v súlade s ustanovením § 88 ods. 4 daňového poriadku, nakoľko nezisťoval, či boli splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Späť