Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2014/1060
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v Slovenskej pošte, a. s. a Slovenskej agentúre pre cestovný ruch.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vyko
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

IČO
35653001
Sídlo
Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
15.05.2014 - 14.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská pošta, a.s.

IČO
36631124
Sídlo
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 a 2013
Termín kontroly
09.06.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť