Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-021/2013/1060
Názov:
Kontrola opodstatnenosti vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby a obstaranie informačných systémov v Slovenskej pošte, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či pri vynakladaní finančných prostriedkov bolo postupované s náležitou starostlivosťou, v
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská pošta, a.s.

IČO
36631124
Sídlo
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Rok 2010, 2011, 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodávateľských faktúr zúčtovaných v roku 2010 bolo zistené, že obsahovali len celú sumu, bez časového rozpisu úkonov uskutočnených služieb.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť