Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2009/0005
Názov:
Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
35850370
Sídlo
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.10.2009 - 08.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.10.2009 - 02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.10.2009 - 21.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.10.2009 - 20.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

IČO
36672297
Sídlo
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.11.2009 - 09.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.11.2009 - 09.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť