Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2023/1120
Názov:
Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 - 2028.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2023, v prípade potreby aj súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť