Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2014/1030
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2015.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu vybraných subjektov na rok 2015 v súvislosti s úlohou vyp
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
18.09.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.10.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť