Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2009/0002
Názov:
Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.05.2009 - 09.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Trnavská univerzita v Trnave

IČO
31825249
Sídlo
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
07.06.2009 - 23.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť