Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2024/1140
Názov:
Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť nastavenie účinnosti systému programového rozpočtovania v územnej samospráve.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO
00317209
Sídlo
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Dunajská Streda

IČO
00305383
Sídlo
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Fiľakovo

IČO
00316075
Sídlo
Radničná 25, 98621 Fiľakovo
Kontrolované obdobie
2019-2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Kežmarok

IČO
00326283
Sídlo
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Kolárovo

IČO
00306517
Sídlo
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO
00314099
Sídlo
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Nová Dubnica

IČO
00317586
Sídlo
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Sabinov

IČO
00327735
Sídlo
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Sereď

IČO
00306169
Sídlo
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mestská časť Košice-Západ

IČO
00690970
Sídlo
Tr. SNP 39, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2019 - 2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť