Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2007/0005
Názov:
Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Michalovce

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.09.2007 - 29.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Prešov

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.09.2007 - 13.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

Krajský úrad životného prostredia Košice

IČO
35556960
Sídlo
Komenského 52, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.04.2007 - 30.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Krajský úrad životného prostredia Prešov

IČO
37937944
Sídlo
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.04.2007 - 11.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.08.2007 - 05.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská agentúra životného prostredia

IČO
00626031
Sídlo
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.08.2007 - 18.10.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.08.2007 - 25.10.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.04.2007 - 20.11.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť