Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2007/0001
Názov:
Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Gymnázium

IČO
00160890
Sídlo
Veľká Okružná 22, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.04.2007 - 03.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00161110
Sídlo
Konštantínova 2, 08065 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.05.2007 - 07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00398900
Sídlo
Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 06.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta

IČO
00160156
Sídlo
Štvrť SNP 34/1004, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.05.2007 - 25.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín

IČO
00160458
Sídlo
Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Hvezdáreň v Partizánskom

IČO
34059105
Sídlo
Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hornom

IČO
35987405
Sídlo
Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.05.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Kysucká knižnica v Čadci

IČO
36145068
Sídlo
17. novembra 1258, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 27.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Nitrianska galéria

IČO
36102580
Sídlo
Župné námestie 3, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Prvé slovenské literárne gymnázium

IČO
30197121
Sídlo
Železničná 260, 05001 Revúca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.04.2007 - 14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Regionálne cesty Bratislava a.s.

IČO
35947161
Sídlo
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 21.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Spojená škola

IČO
00161501
Sídlo
Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.05.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

IČO
31873715
Sídlo
Nivy 2, 92705 Šaľa
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.05.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

IČO
31873715
Sídlo
Nivy 2, 92705 Šaľa
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.05.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO
37936859
Sídlo
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO
37847783
Sídlo
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.05.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO
35555777
Sídlo
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.05.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 24.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice

IČO
00161748
Sídlo
Alejová 1, 04011 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.05.2007 - 06.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola stavebná

IČO
00161837
Sídlo
Plzenská 10, 08063 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.04.2007 - 07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín

IČO
00161438
Sídlo
Staničná 8/352, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 19.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Verejná knižnica Jána Bocatia

IČO
31297838
Sídlo
Hlavná 48, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.06.2007 - 18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

IČO
37781138
Sídlo
Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.05.2007 - 07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

IČO
17337089
Sídlo
Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.05.2007 - 10.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Západoslovenské múzeum v Trnave

IČO
36087017
Sídlo
Múzejné nám. 3, 91809 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.04.2007 - 04.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť