Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

IČO
00351768
Sídlo
Železničiarska č. 52, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.02.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou

IČO
30999847
Sídlo
Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.03.2007 - 03.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
00647551
Sídlo
Škultétyho 329, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 20.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

IČO
00651443
Sídlo
Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.03.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb

IČO
00647560
Sídlo
Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

IČO
00655546
Sídlo
Rohov 27, 90604 Rohov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.01.2007 - 09.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

IČO
00604950
Sídlo
Javorinská 7a, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 15.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA

IČO
30843251
Sídlo
Tylova 21, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb pre dospelých

IČO
00596256
Sídlo
Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.03.2007 - 20.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb v Ličartovciach

IČO
00691992
Sídlo
Ličartovce 287, 08203 Ličartovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.02.2007 - 12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb v Prešove

IČO
00691950
Sídlo
Volgogradská 5, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Domov sociálnych služieb Ľudovítová

IČO
00654159
Sídlo
Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 04.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

IČO
00647675
Sídlo
Na Straník 335/24, 01003 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 08.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

IČO
00695327
Sídlo
Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.02.2007 - 12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

IČO
00696854
Sídlo
Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2007 - 12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť