Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2007/0008
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

IČO
00166537
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

IČO
00586919
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

IČO
00679097
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 08.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť