Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2007/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hydromeliorácie, štátny podnik

IČO
35860839
Sídlo
Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 05.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť