Ospravedlňujeme sa za neúplné zobrazovanie výsledkov kontrol. Na odstránení vzniknutých problémov pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Informovanie o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

Názov KA Subjekt Výsledok kontroly Veľkosť Dátum zverejnenia Číslo KA Začiatok Ukončenie
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Protokol_MPBH SAMORIN s.r.o_018_2015_1130_1130.pdf 205 KB 03.09.2015 KA-018/2015/1130 14.06.2015 26.07.2015
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. STEFE Trnava, s. r. o. Protokol_TT-KOMFORT s.r.o._018_2015_1130.pdf 204 KB 07.10.2015 KA-018/2015/1130 14.06.2015 16.08.2015
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Protokol_Sprava mestskeho majetku, s.r.o._018_2015_1130.pdf 203 KB 01.06.2015 KA-018/2015/1130 29.03.2015 14.05.2015
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. Nezábudka Pata n.o. Protokol o vysledku kontroly_Nezabudka Pata n.o._KA-018_2015_1130_1130_pdf na publikovanie.pdf 187 KB 17.03.2015 KA-018/2015/1130 28.01.2015 04.03.2015
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Protokol_Bytovy podnik Piestany_018_2015_1130.pdf 195 KB 17.03.2015 KA-018/2015/1130 25.01.2015 25.02.2015
Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Úrad vlády Slovenskej republiky Protokol_UV SR_012_2014_1040_1040.pdf 666 KB 19.01.2015 KA-012/2014/1040 09.10.2014 11.12.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Občianske združenie MEGA Protokol_Občianske združenie MEGA_KA-024_2014_1050_1050_V6.pdf 376 KB 16.10.2014 KA-024/2014/1050 23.06.2014 25.09.2014
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb. Vodárenské a technické služby, s.r.o. Protokol_Vodarenske a technicke sluzby, s.r.o._018_2015_1130.pdf 197 KB 12.05.2015 KA-018/2015/1130 19.03.2015 23.04.2015
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Agapé Zaznam_Agape_KA-024/2014/1050.pdf 209 KB 22.09.2014 KA-024/2014/1050 16.07.2014 21.08.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Občianske združenie Milosrdní Zaznam_Obcianske zdruzenie Milosrdni_KA-024_2014_1050.pdf 249 KB 22.09.2014 KA-024/2014/1050 18.06.2014 18.08.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Centrum chirurgie Protokol_zverejnenie_Centrum chirurgie_KA-024_2014_1050_1050.pdf 209 KB 25.08.2014 KA-024/2014/1050 17.06.2014 13.08.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava Protokol_Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava_KA-024_2014_1050_1050.pdf 211 KB 13.10.2014 KA-024/2014/1050 01.07.2014 16.09.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Slovenský šermiarsky zväz Záznam_Slovenský šermiarsky zväz_KA-024/2014/1050_1050.pdf 76 KB 09.10.2014 KA-024/2014/1050 06.08.2014 17.09.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied Záznam_Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied_KA-024_2014_1050_1050.pdf 223 KB 06.10.2014 KA-024/2014/1050 25.08.2014 15.09.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Brasko sport klub Protokol_Brasko sport klub_KA-024/2014/1050_1050.pdf 75 KB 09.10.2014 KA-024/2014/1050 11.08.2014 28.09.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Slovenský zväz záhradkárov Protokol_SZZ_KA-024_2014_1050_1050.pdf 258 KB 02.10.2014 KA-024/2014/1050 06.07.2014 14.08.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Centrum pre interkultúrny dialóg Zaznam _Centrum pre interkultúrny dialoóg_KA-024_2014_1050_1050.pdf 215 KB 09.09.2014 KA-024/2014/1050 17.06.2014 14.08.2014
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. M E T O D K A Záznam__METODKA__KA-024_2014_1050_1050_SNA.pdf 76 KB 09.10.2014 KA-024/2014/1050 15.07.2014 21.09.2014
Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. X-Ray Media, s.r.o. Protokol_X-RAY Media_041_2014_1030_1030.pdf - publik..pdf 181 KB 07.05.2014 KA-041/2014/1030 14.01.2014 10.02.2014
Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie Záznam_Konvergencie _KA-041_2014_1030_1030.pdf 124 KB 07.05.2014 KA-041/2014/1030 13.01.2014 11.02.2014