Tlačové správy 2021

ÚVO a NKÚ: Vyjadrenia generálnej riaditeľky SPF považujeme za neprípustné, obávame sa, že nimi obhajuje postupy, ktorými sa porušuje zákon

BRATISLAVA 12. júla 2021 (SITA) - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len „NKÚ“) sa ohradzujú voči medializovaným vyjadreniam generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) Jany Štilichovej, ktoré uviedla v rozhovore pre portál Aktuality.sk. „Presvedčenie „vyhraj voľby- v tomto prípade dostaň sa do verejnej funkcie- a môžeš všetko“ sa musí definitívne skončiť. Je neakceptovateľné, aby štatutár inštitúcie platenej z verejných peňazí, napádal kontrolné orgány a opovrhoval ich zisteniami, ktorými sa dnes zaoberajú aj iné kontrolné orgány. Bežný občan, ktorý podniká, si nesmie dovoliť odignorovať výzvu na predloženie dokumentov od kontrolných orgánov, napríklad výzvu daňového úradu, inak mu hrozí pokuta, ktorú musí zo svojich peňazí zaplatiť, prípadne iné vážne sankcie. Vo verejnej inštitúcii sa zrejme len mávne rukou a zaplatí pokuta z verejných peňazí. Presne to urobil SPF, keď nášmu úradu odmietol predložiť kompletnú dokumentáciu, aby sme posúdili, či advokátsku kanceláriu pána Miškoviča vybrali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad pritom prihliadol na požiadavku SPF, ktorý chcel predĺžiť lehotu na predloženie tejto dokumentácie. V závere však SPF odignoroval túto povinnosť, na základe čoho sme SPF uložili pokutu a vec postúpili na ďalšie konania. Ja neviem, pre aké dôvody nechceli, aby sme videli kompletnú dokumentáciu, nie je to o jednom papieri, ako v rozhovore uviedla štatutárka. Alebo majú dôvod niečo skrývať pred orgánom, ktorý rozhoduje striktne podľa zákona? Kto z bežných ľudí si takúto aroganciu môže dovoliť? SPF je dôležitou inštitúciou platenou z peňazí ľudí, a preto považujem za neprípustné, aby vyjadrenia jeho štatutárky čo i len javili náznaky toho, že obhajuje konanie, ktoré je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Poslanci Národnej rady SR prijali uznesenie, ktorým požiadali NKÚ o preverenie dodržiavania zákonov, procesov transparentného nakladania so štátnou pôdou či pravidiel hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. „Kontrolóri postupujú striktne v medziach zákonných kompetencií úradu a v súlade s medzinárodnými štandardmi nezávislých kontrolných inštitúcií. V súlade s celosvetovo akceptovateľnými štandardmi je neprijateľné, aby kontrolované subjekty určovali čo môže a čo nemôže národná autorita pre oblasť externej kontroly preverovať,“ zdôrazňuje Ľubomír Andrassy, podpredseda NKÚ. „Keďže sme stále vo výkone kontroly, nemôžeme prezentovať zistenia či porušenia zákonov, ale už na základe vlastných rizikových analýz a výsledkov doterajšej komunikácie úradu s orgánmi činnými v trestnom konaní sme mohli konštatovať, že v rámci Slovenského pozemkového fondu absentuje účinný systém vnútornej kontroly a vážnou otázkou je dodržiavanie princípov transparentnosti v celom procese rozhodovania fondu, čo pochopiteľne vyvoláva podozrenie na existenciu možného korupčného prostredia,“ uzatvára Ľ. Andrassy. NKÚ plánuje ukončiť kontrolnú akciu v rámci SPF do konca mesiaca august a o jej výsledkoch, zisteniach bude predseda úradu informovať poslancov parlamentu i verejnosť.

Zdielať: