Podpredseda NKÚ SR

Ing. Vladimír Tóth

 

 

 

 


 

 

 

Ing. Vladimír Tóth

Funkčné obdobie 12.9.2013 - 13.9.2020

Nových podpresedov zvolí Národná rada Slovenskej republiky.

 

Dátum narodenia:
26. 3. 1965

Vzdelanie:
1984 – 1989
Vysoká škola technická, Košice, Strojnícka fakulta - štátna skúška

Priebeh zamestnaní:
2013 - 2020   podpredseda NKÚ SR
2006               riaditeľ expozitúry Košice
2004 – 2006   NKÚ SR zástupca riaditeľa expozitúry Košice, metodik
2000 – 2004   NKÚ SR kontrolór
1999 – 2000   riaditeľ advokátskej kancelárie
1999                Priemyselná banka, riaditeľ pobočky pre prevádzkové služby
1998 – 1999   finančný poradca
1989 – 1998   VSŽ a.s., Košice (projektant IS, koordinátor prác ASRV, námestník pre ekonomiku a softvér,

                         generálny riaditeľ v dcérskych spoločnostiach VSŽ a.s.,)

Publikačná činnosť:
Príručka pre kontrolu v samospráve
Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009

Jazyky:
anglický jazyk, ruský jazyk

Iné odborné aktivity:
odborný garant pre oblasť kontroly samosprávy
člen Legislatívnej rady NKÚ SR
člen CAF tímu NKÚ SR