Expozitúra NKÚ SR Trnava

Expozitúra NKÚ SR Trnava

Kollárova 8
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 598 36 11
E-mail: info@nku.gov.sk

Poverená vykonávaním funkcie riaditeľky: Ing. Vladimíra Sládečková
Kontrolná pôsobnosť: Trnavský kraj