Expozitúra NKÚ SR Trenčín

Expozitúra NKÚ SR Trenčín

Inovecká 7
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 748 49 79
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľka: Ing. Anna Smižíková 
Kontrolná pôsobnosť: Trenčiansky kraj