Tlačové správy 2018

Späť

Kontrolóri v roku 2018 komplexne preveria lesy, zmluvné vzťahy aj vedecké parky

Priority Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa v roku 2018 orientujú na najvýznamnejšie oblasti verejných politík ako zdravie, vzdelávanie, výskum a vývoj, či dopravná infraštruktúra a udržateľnosť verejných financií. Úrad tak vychádza z definovania svojich základných strategických cieľov kontrolnej činnosti na roky 2018 až 2020. Pri ich napĺňaní kontrolóri zohľadňujú aj myšlienky iniciatívy „Hodnota za peniaze“, ku ktorej sa prihlásili v roku 2016. Národná autorita pre externú kontrolu plánuje v najbližšom roku zrealizovať 23 kontrolných akcií, vypracovať šesť predbežných štúdií a tri analytické správy, v rámci ktorých preverí celkovo 293 subjektov.

Čítať ďalej