Tlačové správy 2016

Späť

Zamestnávanie mladých je vážny celoeurópsky problém

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v stredu doobeda privítal na pôde úradu bulharskú členku Európskeho dvora audítorov Ilianu Ivanovovu. Na pracovnom stretnutí sa zamerali predovšetkým na problematiku zamestnanosti mladých ľudí a potrebu ich efektívnejšej podpory. Súčasný stav v tejto oblasti vyhodnotili ako vážny v rámci celej Európy.

Čítať ďalej