Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1511 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfSpráva prepadnutého majetku.pdf - Prepadnutý majetok865k24.3.2023
pdfSpotrebiteľské práva občana.pdf - Spotrebiteľské práva1,2MB17.3.2023
pdfSystém modernizácie osobných vlakových súprav.pdf - Modernizácia ŽKV886k7.3.2023
pdfObnova verejných budov.pdf - Budovy1,1MB27.2.2023
pdfBezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe.pdf - Bezpečnostné služby843k17.2.2023
pdfHospodárenie Slovenského národného divadla.pdf - SND1,1MB14.2.2023
pdfRegister právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.pdf - Register PO793k10.2.2023
pdfSystém programového rozpočtovania v štátnej správe.pdf - Programové rozpočtovanie MPSVR SR1,1MB3.2.2023
pdfSystém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC.pdf - NPPC1,3MB20.12.2022
pdfRizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií.pdf - Rizikové pohľadávky bánk508k17.12.2022
pdfVyužívanie systému eZdravie.pdf - eHealth1,1MB1.12.2022
pdfKontrola hospodárenia vybraných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.pdf - Štátne záchranky677k1.12.2022
pdfNárodné zdravotné registre NCZI.pdf - Registre NCZI1,1MB1.12.2022
pdfImplementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky.pdf - Implementácia systému SK – DRG1,1MB1.12.2022
pdfPortály a systémy v Centre vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky.pdf - CVTI SR859k18.11.2022
pdfStratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru.pdf - Stratégia rozvoja dopravnej infraštruktúry1MB8.11.2022
pdfProtokol o výsledku kontroly - Košický samosprávny kraj.pdf - Hospodárenie KSK a SC KSK833k26.10.2022
pdfZnižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.pdf - COVID-pomoc1MB21.10.2022
pdfStav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR, vykonaných v rokoch 2016 až 2020.pdf - PPA1,2MB14.10.2022
pdfVystrojovanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.pdf - Vystrojovanie OS SR1,6MB7.10.2022
pdfSpráva DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42.pdf - Režim 42948k3.10.2022
pdfŠportová infraštruktúra na základných školách.pdf - Pohyb pre deti1,1MB23.9.2022
pdfVykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti.pdf - Vykazovanie majetku_MŽP SR1,3MB6.9.2022
pdfSpráva o koordinovanej kontrole - Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami.pdf - Infekčné choroby502k6.9.2022
pdfPodpora cyklistickej dopravy.pdf - Cyklodoprava918k26.8.2022
pdfNaplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.pdf - Stratégia vzdelávania MRK877k26.8.2022
pdfNezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020.pdf - Nezrovnalosti PO 2014-20201,4MB3.8.2022
pdfProces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.pdf - Proces vyraďovania blokov V1535k28.6.2022
pdfPrideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.pdf - Výskum a vývoj656k10.6.2022
pdfKontrola v športe v rokoch 2019-2021.pdf - Športové zväzy1 007k17.5.2022
Ukazujem 1 - 30 z 1511 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 5.5.0