RKIS NKÚ SR

Predbežné oznámenie (.PDF / 49,8kB)
Predbežné oznámenie - Vestník č. 75/2013 - 17.04.2013

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (.PDF / 77,2kB)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania- Vestník č. 128/2013 - 02.07.2013

Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende (.PDF / 51kB)
Príloha k Úradnému vestníku Európskej únie, 16.4.2013, 2013/S 74-123803)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (PDF / 45,4kB)

Záverečný informatívny dokument (PDF / 524kB)

Priloha c.1_ZID a Priloha c.2_ZoD_RKIS_opis_predmetu_zakazky (PDF /  920kB)

Priloha c.2_ZID_Zmluva o dielo_RKIS (PDF / 412kB)

Priloha c.3_ZID_RKIS a Priloha c.3 ZoD_RKIS_strukturovany_rozpocet (PDF / 153kB)

Priloha c.4_ZID_RKIS a Priloha c.5 ZoD_RKIS_kriteria (PDF / 152kB)

Príloha c.5_ZID_vyhlásenia uchádzača (PDF / 130kB)

Priloha c.1_ZoD_RKIS_vseobecne_podmienky (PDF / 375kB)

Priloha c.4_ZoD_RKIS_sluzby podpory (PDF / 602kB)

Informacia o otvarani OSTATNE_UVO (PDF / 36kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (PDF / 49kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (PDF / 49kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (PDF / 46kB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (PDF / 46kB)

Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 29.07.2013 (PDF / 1876,5kB)

Zápisnica z otvárania a hodnotenia ponúk časti OSTATNÉ zo dňa 02.09.2013 (PDF / 1294,6kB)

Zápisnica z otvárania ponúk časti KRITÉRIÁ_verejná časť_zo dňa 10.09.2013 (PDF / 1522,7kB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_Zápisnica KRITÉRIÁ_zo dňa 10.09.2013 (PDF / 1374,7kB)

Zmluva o dielo na Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky (PDF / 3434,6kB)

Ponuka Asseco Central Europe_RKIS NKÚ SR (PDF / 2810,9kB)

Ponuka DATALAN_RKIS NKÚ SR (PDF / 2811,2kB)

Sprava o zakazke RKIS NKÚ SR (PDF / 219,7kB)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (PDF / 52,7kB)

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo na Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky (PDF / 135,3kB)

Výzva Reklamné tabule (PDF / 317,3kB)

Výzva Publicita a informovanie (PDF / 460,3kB)