Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
IČO:
36631124
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-002/2020/1061

Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2020/1061
Účel
Poskytovanie univerzálnej služby, jej udržateľnosť v podmienkach liberalizovaného trhu, zabezpečeni
Začiatok kontroly
22.04.2020
Koniec kontroly
04.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2014/1060

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v Slovenskej pošte, a. s. a Slovenskej agentúre pre cestovný ruch.
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2014/1060
Účel
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vyko
Začiatok kontroly
09.06.2014
Koniec kontroly
13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Slovenská pošta_ a.s._KA-063_2014_1060_1060_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 164 KB, Dátum zverejnenia: 13.08.2014

KA-021/2013/1060

Kontrola opodstatnenosti vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby a obstaranie informačných systémov v Slovenskej pošte, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2013/1060
Účel
Preveriť, či pri vynakladaní finančných prostriedkov bolo postupované s náležitou starostlivosťou, v
Začiatok kontroly
24.02.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Slovenska posta, a. s._KA-021/2013/1060_1060.pdf
Veľkosť: 284 KB, Dátum zverejnenia: 25.04.2013

KA-035/2012/1060

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2012/1060
Účel
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom; zhodnotiť či činnosť predstavenstva je
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť