Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Sídlo:
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
IČO:
45732205
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
07.07.2016
Koniec kontroly
05.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
09.02.2014
Koniec kontroly
05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Nemocnice s poliklinikami n.o._039_2014_1030_1100.pdf
Veľkosť: 263 KB, Dátum zverejnenia: 05.05.2014

Späť