Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov
Sídlo:
Hlavná 81, 08001 Prešov
IČO:
17147000
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_RC farnost sv. Mikulasa_038_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 302 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

Späť