Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SMS TTSK s.r.o.
Sídlo:
Starohájska 10, 91701 Trnava
IČO:
36851523
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SMS TTSK s.r.o._KA-038_2014_1110_1130.pdf
Veľkosť: 69 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

Späť