Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Sídlo:
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
IČO:
17335795
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
13.07.2016
Koniec kontroly
11.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Nemocnica s poliklinikou Prievidza_039_2014_1030_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 480 KB, Dátum zverejnenia: 06.05.2014

Späť