Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 275/87, 05921 Svit
IČO:
36816949
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
20.03.2014
Koniec kontroly
18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_BYTOVY PODNIK SVIT_ s r o _067_2014_1090_1110.pdf
Veľkosť: 422 KB, Dátum zverejnenia: 18.05.2014

Späť