Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Čierne
Sídlo:
Čierne 0, 02313 Čierne
IČO:
00313980
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
28.01.2014
Koniec kontroly
06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Cierne_058_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 266 KB, Dátum zverejnenia: 06.05.2014

Späť