Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Sídlo:
Puškinova 18, 07501 Trebišov
IČO:
36175706
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-016/2016/1060

Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2016/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok poskytovania a použitia verejných prostriedkov poskytnutých na zatep
Začiatok kontroly
04.10.2016
Koniec kontroly
23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
19.03.2014
Koniec kontroly
18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Bytov podnik Trebisov_ s.r.o._KA-067_2014_1090_1090.pdf
Veľkosť: 299 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

Späť