Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TT-IT, s.r.o.
Sídlo:
Trhová 2, 91701 Trnava
IČO:
44102771
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
24.05.2015
Koniec kontroly
29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_TT-IT, s.r.o._ 015_2015_1130_1130.pdf
Veľkosť: 306 KB, Dátum zverejnenia: 29.06.2015

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
19.03.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_TT-IT_ s.r.o._KA-067/2014/1090_1130.pdf
Veľkosť: 289 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

Späť