Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
OTVORENÁ NÁRUČ n.o.
Sídlo:
Kukučínova 21, 92101 Piešťany
IČO:
37986929
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
27.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

zaznam_Otvorena_naruc_038_2014_1110_1130.pdf
Veľkosť: 184 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

Späť