Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji
Sídlo:
Dolné bašty 13, 91701 Trnava
IČO:
37840185
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
25.02.2014
Koniec kontroly
15.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Združenie na podporu detí a mládeže v TK_KA-038_2014_1110_1130.pdf
Veľkosť: 64 KB, Dátum zverejnenia: 15.04.2014

Späť