Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mgr. Iveta Vránová : XOANA - ŠTÚDIO
Sídlo:
Puškinova 587/2, 97101 Prievidza
IČO:
34338560
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
03.03.2014
Koniec kontroly
08.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mgr. Iveta Vranova _ XOANA - STUDIO_038_2014_1110_1120.pdf
Veľkosť: 202 KB, Dátum zverejnenia: 08.04.2014

Späť