Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zdenka Melicheríková
Sídlo:
Rozkvet 2039/77, 01701 Považská Bystrica
IČO:
36939323
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
18.02.2014
Koniec kontroly
10.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zdenka Melicherikova_038_2014_1110_1120.pdf
Veľkosť: 211 KB, Dátum zverejnenia: 10.04.2014

Späť