Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štefánia Kukanová - DAILY - REST
Sídlo:
Kpt. Uhra 1300/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
33813680
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
05.03.2014
Koniec kontroly
09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stefania Kukanova - DAILY - REST_038_2014_1110_1120.pdf
Veľkosť: 203 KB, Dátum zverejnenia: 09.04.2014

Späť