Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice
Sídlo:
Nádražná 20, 91451 Trenčianske Teplice
IČO:
31118518
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
23.02.2014
Koniec kontroly
10.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Rimskokatolicka cirkev_ Farnost T. Teplice_038_2014_1110_1120.pdf
Veľkosť: 209 KB, Dátum zverejnenia: 10.04.2014

Späť