Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
Sídlo:
Malé Vozokany 46, 95182 Malé Vozokany
IČO:
42119430
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Kontroly

KA-011/2024/1063

Miestne akčné skupiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2024/1063
Účel
Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.
Začiatok kontroly
13.03.2024
Koniec kontroly
08.07.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
16.02.2014
Koniec kontroly
23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Pozitavie - Sirocina o.z._038_2014_1110_1100.pdf
Veľkosť: 203 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2014

Späť