Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Sídlo:
Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany
IČO:
36103942
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
16.02.2014
Koniec kontroly
22.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Svornost o.z._038_2014_1110_1100.pdf
Veľkosť: 200 KB, Dátum zverejnenia: 22.04.2014

Späť