Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Via Romanum
Sídlo:
Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok
IČO:
42121124
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
18.02.2014
Koniec kontroly
01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Via Romanum_038_2014_1110_1100.pdf
Veľkosť: 206 KB, Dátum zverejnenia: 01.04.2014

Späť