Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
Sídlo:
Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš
IČO:
42116252
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Dolna Nitra o.z._038_2014_1110_1100.pdf
Veľkosť: 204 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

Späť