Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie "Miestna akčná skupina Cergát - Váh"
Sídlo:
Novozámocká 56, 94110 Tvrdošovce
IČO:
42207053
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
19.02.2014
Koniec kontroly
09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_OZ "Miestna akcna skupina Cergat - Vah"_ 038_ 2014_ 1110_1100.pdf
Veľkosť: 211 KB, Dátum zverejnenia: 09.04.2014

Späť