Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Maratónsky klub Košice
Sídlo:
Pri jazdiarni 1, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
00595209
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Maratonsky klub Kosice_038_2014_1110_1090.pdf
Veľkosť: 219 KB, Dátum zverejnenia: 13.03.2014

Späť