Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nadácia City TV
Sídlo:
Jesenského 12, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
35506849
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
20.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_City TV_038_2014_1110_1090.pdf
Veľkosť: 111 KB, Dátum zverejnenia: 20.03.2014

Späť