Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MIBRAIA s.r.o.
Sídlo:
Čermeľská cesta 5/1454, 04001 Košice-Sever
IČO:
44670168
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
12.02.2014
Koniec kontroly
24.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MIBRAIA s.r.o._038_2014_1110_1090.pdf
Veľkosť: 286 KB, Dátum zverejnenia: 24.03.2014

Späť