Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ľuboš Grajcár - John the B tour
Sídlo:
Sputnikova 2, 04012 Košice-Nad jazerom
IČO:
44458592
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
16.02.2014
Koniec kontroly
02.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ľuboš Grajcár - John the B tour_038_2014_1110_1090_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 235 KB, Dátum zverejnenia: 02.04.2014

Späť