Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach
Sídlo:
Hanojská 4, 04013 Košice-Ťahanovce
IČO:
35556625
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
25.02.2014
Koniec kontroly
23.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť